Thursday, June 09, 2016

Diari Ramadhan #1

ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH HIWABARAKATUH
SELAMAT SEJAHTERA

5 Ramadhan 1937

[Perkongsian Ringkas]
(8:63)
" dan Allah yg mempersatukan hati mereka (orang yg beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yg berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana"

Ternyata ukhwah hadir kerana pemberian Allah dan merupakan salah satu nikmat Allah kepada hambaNya yang beriman. Kerana ukhwah merupakan nikmat yang dikurniakan lantaran keimanan kepada Allah maka tidak hairan bahwa nikmatnya berukhwah pun dirasakan ketika keimanan kita sedang dalam kondisi baik.

INTROVERTS ARE AWESOME

ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAH HIWABARAKATUH
SELAMAT SEJAHTERA